امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

سه شنبه, 04 تیر 1398

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه ارتوپدی

 

:نام و نام خانوادگی دکتر خلیل الله ناظم     
:مدرك تحصیلي  متخصص ارتوپدي
: آدرس پست الكترونيكي  Kh_nazem@ med.mui.ac.ir
رتبه علمی:  دانشيار
سمت در گروه:  مسئول آموزش دستياري گروه
گرایش تحقیقاتی:  ضايعات‌ جراحي‌ زانو به‌ خصوص‌ ضايعات‌ ليگماني و منيسك‌ها و استئوتومي‌هاي‌ اطراف‌ زانو آرتروسكوپي‌ زانو
مقالات منتشرشده:  
: سوابق اجرايي

   رئيس بخش بيمارستان الزهرا(س)

معاون گروه

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD