امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

سه شنبه, 25 تیر 1398

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه بیهوشی
:نام ونام خانوادگی دکتر بهزاد ناظم رعایا     
:میزان تحصیلات  دكتراي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه
گروه آموزشی:  گروه بيهوشي و مراقبتهاي ويژه
: آدرس پست الكترونيكي  
رتبه علمی:  استاديار
سمت در گروه:  هيأت علمي
گرایش تحقیقاتی:  
تلفن دفتر:  36685555- 2532
مقالات منتشرشده:  
: سوابق اجرايي    

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD