امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

سه شنبه, 04 تیر 1398

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه کودکان
:نام ونام خانوادگی دکترناهید رئیسی     
:میزان تحصیلات  فوق تخصص هماتولوژي
گروه آموزشی:  بيماري هاي كودكان
: آدرس پست الكترونيكي  reisi @ med.mui.ac.ir
رتبه علمی:  دانشيار
سمت در گروه:  هیئت علمی
علایق پژوهشی:  بيماري هاي خون كودكان
گرایش تحقیقاتی:  لوسمي در اطفال
تلفن دفتر: 031-33868247
مقالات منتشرشده: مقالات
: سوابق اجرايي    

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD