امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

سه شنبه, 04 تیر 1398

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس طب اورولوژی
:نام ونام خانوادگی دکترفرشیدعلیزاده     
:میزان تحصیلات  فلوشيب ارولوژي اطفال
گروه آموزشی:  ارولوژي
: آدرس پست الكترونيكي  f-alizadeh@med mui.ac.ir
رتبه علمی:  دانشیار
سمت در گروه:

 مسئول امور هيئت علمي

مسئول آموزش دستیاران

علایق پژوهشی:  
گرایش تحقیقاتی:  Pediatric Urology
تلفن دفتر:  2563-36685555
مقالات منتشرشده:  
: سوابق اجرايي    

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD